Integritetspolicy

Inledning

Allyft Tunghantering i Europa AB. Org.nr. 556819-0424, Fågelögatan 3, 582 78 Linköping, även kallat Allyft Tunghantering är personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn beskriver Allyft Tunghanterings behandling utav personuppgifter på er begäran som kund eller representant utav kund. Policyn innehåller även dina rättigheter och hur du kan utnyttja dem.

Vilka personuppgifter som samlas in

När du efterfrågar konsultation eller begär tjänster till Allyft Tunghantering så kan vi komma att samla in uppgifter om dig eller berörda parter som behövs för att kunna fullfölja ärendet som t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av våra tjänster kommer att behandlas av Allyft Tunghantering, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

  • För att kunna kommunicera med dig via e-post och telefon
  • För att kunna administrera och fullfölja avtal med dig
  • För att kunna fullgöra de tjänster du beställt

Säkerhet

Allyft Tunghantering håller en hög säkerhetsnivå på sina tekniska plattformar och även organisatoriska rutiner för att kunna behandla dina personuppgifter med största säkerhet. Detta för att förhindra spridning, förstöring, ändring och obehörig åtkomst utav dina uppgifter.

Utlämnande till tredje part

Allyft Tunghantering kommer inte att föra vidare dina uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. Bolaget kan anlita externa samarbetspartners eller leverantörer utav t.ex. IT-tjänster vars utförande kan innebära tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Allyft Tunghanterings räkning undertecknar vi alltid avtal med för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Allyft Tunghantering kan komma att dela ut dina personuppgifter till myndigheter i syfte att utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som berör dig. För att begära denna information eller frågor om integritetsskydd och dataskydd så kan ni kontakta Allyft Tunghantering genom att skicka ett e-post till niclas.kindstedt@allyft.se

Linköping 2022-12-08