Lyftsystem & Lanseringssystem

Lyftsystem

Vi har ett antal olika lyftsystem (gantry) från 10-900 ton.

Lyftbock Birka, 400-800 ton

Traditionella klättermaster med en kapacitet på 400-800 ton, beroende på uppställning. Fördelen med detta system är att med kapacitet 400 ton är det endast 800 mm brett och passar trånga utrymmen och kan flyttas i längdled på slide-system.

Hydrospex SBL1000, 900 ton

Detta är ett modernt lyftsystem (med en maxkapacitet på 900 ton) som med elektriska vagnar på lyftbalkarna kan förflytta 400 ton i alla ledder. Tornen körs på balkbanor för att sprida lasten.

Vi har lyftbalkar upp till 16,6 meter för att kunna hantera stora spännvidder över exempelvis en maskinlina där en tung maskindel behöver bytas och travers saknas eller inte har tillräcklig kapacitet. Systemet lyfter synkroniserat och körs med fjärrkontroll.

Hydrospex  SL60, 60 ton

Detta 60 tons-system är byggt för trånga utrymmen där det med sina bottenmått 1200×800 mm och höjd på endast 2000 mm är ett bra alternativ när lyftkapacitet saknas. Elektriska vagnar till lyftbalkarna finns till detta lyftsystem. Systemet lyfter synkroniserat och körs med fjärrkontroll.

Lanseringsystem

Vi har flera olika lanseringssystem från räls (järnvägsräls) upp till dubbla HEB 600B. Alla system bygger på samma hydrauliska lösning för framdrivning vilket göra det flexibelt.