Referenser

Våra kunder sträcker sig från norr till söder och våra största kunder är Hitachi, Siemens, ABB, SSAB, Scandinavian Shipping, NCC, Skanska, Peab.

Lansering-Vagtunnel-Katrineholm

Lansering av vägtunnel i Katrineholm.

Lossning-Transformator-Faxalven

Lossning ur järnvägsvagn av en 220 ton tung transformator för vidare lansering över Faxälven.

Lyft-Vaggenerator-SBL1000

Lyft av våggenerator med våra SBL1000 torn.

Hantering-Lagring-Swizzlog

Hantering och lagring av utrustning från Swizzlog.

Husflytt-Gula-Paviljongen

Husflytt av Gula Paviljongen.

Byte-Brosektioner-Arstabron

Byte brosektioner Årstabron.

Rivning-Travers

Rivning av travers. Nedplockning samt transport av delarna till skrot.

Lyft-TT-Kassetter-SL60

Lyft av TT-kassetter med våra SL60 torn.

Sankning-Bro

Sänkning av bro efter gjutning.